MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 291110 là gì?

Mã bưu chính 291110 với Tên bưu chính là KHL Phú Thọ thuộc bưu cục 291001 tại địa chỉ Sô´1172, Đường Đại Lộ Hùng Vương, Phường Tiên Cát quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 291110 với Tên bưu chính là KHL Phú Thọ thuộc địa bàn phường xã Tiên Cát (29100), thuộc Quận Việt Trì (2910), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 291110 ( KHL Phú Thọ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: