MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 136068 là gì?

Mã bưu chính 136068 với Tên bưu chính là Khối 7C thuộc bưu cục 136062 tại địa chỉ Tổ 59, Thị Trấn Đông Anh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 136068 với Tên bưu chính là Khối 7C thuộc địa bàn phường xã Đông Anh (13600), thuộc Quận Đông Anh (1360), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 136068 ( Khối 7C ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: