MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thái Nguyên (25)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 255820 là gì?

Mã bưu chính 255820 với Tên bưu chính là Khôi Kỳ thuộc bưu cục 255821 tại địa chỉ Xóm Đồng Cà, Xã Khôi Kỳ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 255820 với Tên bưu chính là Khôi Kỳ thuộc địa bàn phường xã Khôi Kỳ (25582), thuộc Quận Đại Từ (2553), thuộc Tỉnh / Thành phố Thái Nguyên (25)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 255820 ( Khôi Kỳ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: