MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Ninh (22)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 221181 là gì?

Mã bưu chính 221181 với Tên bưu chính là Khu 5 ĐP thuộc bưu cục 221182 tại địa chỉ Đường Trần Hưng Đạo, Xã Đại Phúc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 221181 với Tên bưu chính là Khu 5 ĐP thuộc địa bàn phường xã Đại Phúc (22118), thuộc Quận Bắc Ninh (2210), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Ninh (22)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 221181 ( Khu 5 ĐP ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: