MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Quảng Nam (56)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 564280 là gì?

Mã bưu chính 564280 với Tên bưu chính là Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc thuộc bưu cục 564299 tại địa chỉ Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 564280 với Tên bưu chính là Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc thuộc địa bàn phường xã Điện Ngọc (56428), thuộc Quận Điện Bàn (5642), thuộc Tỉnh / Thành phố Quảng Nam (56)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 564280 ( Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 564280
  • Tên bưu cục: Khu Công Nghiệp Điện Nam Điện Ngọc
  • Điện thoại: 02353843297
  • Phường xã: Điện Ngọc (56428)
  • Quận/huyện: Điện Bàn (5642)
  • Tỉnh/thành phố: Quảng Nam (56)
  • Địa chỉ: Lô Hành Chính, Khu công nghiệp Điện Nam -điện Ngọc, Xã Điện Ngọc