MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 760935 là gì?

Mã bưu chính 760935 với Tên bưu chính là Khuôn Việt-1 thuộc bưu cục 760910 tại địa chỉ Sô´126, Đường Khuông Việt, Phường Phú Trung quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 760935 với Tên bưu chính là Khuôn Việt-1 thuộc địa bàn phường xã Phú Trung (76090), thuộc Quận Tân Phú (7600), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 760935 ( Khuôn Việt-1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: