MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 361120 là gì?

Mã bưu chính 361120 với Tên bưu chính là ki ốt chợ trung tâm thuộc bưu cục 361111 tại địa chỉ Tổ 11, Phường Chiềng Lề quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 361120 với Tên bưu chính là ki ốt chợ trung tâm thuộc địa bàn phường xã Chiềng Lề (36110), thuộc Quận Sơn La (3610), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 361120 ( ki ốt chợ trung tâm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: