MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Trà Vinh (94)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 941355 là gì?

Mã bưu chính 941355 với Tên bưu chính là Ki -ốt Số 35 thuộc bưu cục 941367 tại địa chỉ Đường Đồng Khởi, Phường 6 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 941355 với Tên bưu chính là Ki -ốt Số 35 thuộc địa bàn phường xã Số 6 (94135), thuộc Quận Trà Vinh (9410), thuộc Tỉnh / Thành phố Trà Vinh (94)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 941355 ( Ki -ốt Số 35 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: