MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nam (40)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 402700 là gì?

Mã bưu chính 402700 với Tên bưu chính là Kim Bảng thuộc bưu cục 402708 tại địa chỉ Tổ Dân phố 5 Đường quang Trung, Thị Trấn Quế quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 402700 với Tên bưu chính là Kim Bảng thuộc địa bàn phường xã Quế (40270), thuộc Quận Kim Bảng (4027), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nam (40)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 402700 ( Kim Bảng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 402700
  • Tên bưu cục: Kim Bảng
  • Điện thoại: 02263820241
  • Phường xã: Quế (40270)
  • Quận/huyện: Kim Bảng (4027)
  • Tỉnh/thành phố: Hà Nam (40)
  • Địa chỉ: Tổ Dân phố 5 Đường quang Trung, Thị Trấn Quế