MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 235780 là gì?

Mã bưu chính 235780 với Tên bưu chính là Kim Tràng thuộc bưu cục 235789 tại địa chỉ Đội 7 Hàng Cơm, Xã Việt Lập quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 235780 với Tên bưu chính là Kim Tràng thuộc địa bàn phường xã Việt Lập (23578), thuộc Quận Tân Yên (2353), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 235780 ( Kim Tràng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: