MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 173130 là gì?

Mã bưu chính 173130 với Tên bưu chính là Kim Xuyên thuộc bưu cục 173133 tại địa chỉ Thôn Quỳnh Khê, Xã Kim Xuyến quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 173130 với Tên bưu chính là Kim Xuyên thuộc địa bàn phường xã Kim Xuyến (17313), thuộc Quận Kim Thành (1731), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 173130 ( Kim Xuyên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: