MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 602240 là gì?

Mã bưu chính 602240 với Tên bưu chính là Kon Thụp thuộc bưu cục 602243 tại địa chỉ Làng Đê Chũk, Xã Kon Thụp quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 602240 với Tên bưu chính là Kon Thụp thuộc địa bàn phường xã Kon Thụp (60224), thuộc Quận Mang Yang (6021), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 602240 ( Kon Thụp ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: