MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nam (40)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 400100 là gì?

Mã bưu chính 400100 với Tên bưu chính là KT Hà Nam thuộc bưu cục 401001 tại địa chỉ Đường Trần Phú, Phường Quang Trung quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 400100 với Tên bưu chính là KT Hà Nam thuộc địa bàn phường xã Quang Trung (40100), thuộc Quận Phủ Lý (4010), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nam (40)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 400100 ( KT Hà Nam ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: