MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kiên Giang (92)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 920100 là gì?

Mã bưu chính 920100 với Tên bưu chính là KT Kiên Giang thuộc bưu cục 921172 tại địa chỉ Sô´575, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Hoà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 920100 với Tên bưu chính là KT Kiên Giang thuộc địa bàn phường xã An Hoà (92117), thuộc Quận Rạch Giá (9210), thuộc Tỉnh / Thành phố Kiên Giang (92)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 920100 ( KT Kiên Giang ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: