MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cà Mau (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 970900 là gì?

Mã bưu chính 970900 với Tên bưu chính là KT1 Cà Mau thuộc bưu cục 971107 tại địa chỉ Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 970900 với Tên bưu chính là KT1 Cà Mau thuộc địa bàn phường xã Số 5 (97106), thuộc Quận Cà Mau (9710), thuộc Tỉnh / Thành phố Cà Mau (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 970900 ( KT1 Cà Mau ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 970900
  • Tên bưu cục: KT1 Cà Mau
  • Điện thoại: 02903837605
  • Phường xã: Số 5 (97106)
  • Quận/huyện: Cà Mau (9710)
  • Tỉnh/thành phố: Cà Mau (97)
  • Địa chỉ: Sô´3, Đường Lưu Tấn Tài, Phường 5