MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 326210 là gì?

Mã bưu chính 326210 với Tên bưu chính là La Pán Tẩn thuộc bưu cục 326211 tại địa chỉ Bản La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 326210 với Tên bưu chính là La Pán Tẩn thuộc địa bàn phường xã La Pán Tẩn (32621), thuộc Quận Mù Căng Chải (3261), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 326210 ( La Pán Tẩn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: