MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 744101 là gì?

Mã bưu chính 744101 với Tên bưu chính là Lạc Long Quân thuộc bưu cục 744117 tại địa chỉ Sô´020D, Lô nhà D, Khu cư xá Lạc Long Quân, Phường Số 5 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 744101 với Tên bưu chính là Lạc Long Quân thuộc địa bàn phường xã Số 5 (74410), thuộc Quận Quận 11 (7430), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 744101 ( Lạc Long Quân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: