MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 174703 là gì?

Mã bưu chính 174703 với Tên bưu chính là Lai Cách 4 thuộc bưu cục 174713 tại địa chỉ Khu phố 20, Thị Trấn Lai Cách quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 174703 với Tên bưu chính là Lai Cách 4 thuộc địa bàn phường xã Lai Cách (17470), thuộc Quận Cẩm Giàng (1747), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 174703 ( Lai Cách 4 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: