MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 364399 là gì?

Mã bưu chính 364399 với Tên bưu chính là Làng Chếu thuộc bưu cục 364391 tại địa chỉ Bản Cáo A, Xã Làng Chếu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 364399 với Tên bưu chính là Làng Chếu thuộc địa bàn phường xã Làng Chếu (36439), thuộc Quận Bắc Yên (3643), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 364399 ( Làng Chếu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: