MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 113350 là gì?

Mã bưu chính 113350 với Tên bưu chính là Lãng Yên thuộc bưu cục 113343 tại địa chỉ Sô´3, Phố Lãng Yên, Phường Thanh Lương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 113350 với Tên bưu chính là Lãng Yên thuộc địa bàn phường xã Thanh Lương (11330), thuộc Quận Hai Bà Trưng (1120), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 113350 ( Lãng Yên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: