MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 632089 là gì?

Mã bưu chính 632089 với Tên bưu chính là Lê Duẩn 8 thuộc bưu cục 632025 tại địa chỉ Sô´597, Đường Lê Duẩn, Phường Ea Tam quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 632089 với Tên bưu chính là Lê Duẩn 8 thuộc địa bàn phường xã Ea Tam (63202), thuộc Quận Buôn Ma Thuột (6310), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 632089 ( Lê Duẩn 8 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: