MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 241640 là gì?

Mã bưu chính 241640 với Tên bưu chính là Lê lai thuộc bưu cục 241374 tại địa chỉ Đường Trần Phú, Phường Hoàng Văn Thụ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 241640 với Tên bưu chính là Lê lai thuộc địa bàn phường xã Hoàng Văn Thụ (24135), thuộc Quận Lạng Sơn (2410), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 241640 ( Lê lai ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: