MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 172070 là gì?

Mã bưu chính 172070 với Tên bưu chính là Lê Thanh Nghị 18 thuộc bưu cục 172055 tại địa chỉ Đường Đại Lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 172070 với Tên bưu chính là Lê Thanh Nghị 18 thuộc địa bàn phường xã Hải Tân (17205), thuộc Quận Hải Dương (1710), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 172070 ( Lê Thanh Nghị 18 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: