MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 172120 là gì?

Mã bưu chính 172120 với Tên bưu chính là Le Thanh Nghi 26 thuộc bưu cục 172108 tại địa chỉ Đường Đại Lộ Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 172120 với Tên bưu chính là Le Thanh Nghi 26 thuộc địa bàn phường xã Lê Thanh Nghị (17208), thuộc Quận Hải Dương (1710), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 172120 ( Le Thanh Nghi 26 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: