MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 601460 là gì?

Mã bưu chính 601460 với Tên bưu chính là Lê Thánh Tôn 2 thuộc bưu cục 601463 tại địa chỉ Đường Lê Thánh Tôn, Phường Hội Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 601460 với Tên bưu chính là Lê Thánh Tôn 2 thuộc địa bàn phường xã Hội Phú (60146), thuộc Quận Pleiku (6010), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 601460 ( Lê Thánh Tôn 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 601460
  • Tên bưu cục: Lê Thánh Tôn 2
  • Điện thoại: 873908
  • Phường xã: Hội Phú (60146)
  • Quận/huyện: Pleiku (6010)
  • Tỉnh/thành phố: Gia Lai (60)
  • Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tôn, Phường Hội Phú