MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Điện Biên (38)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 384001 là gì?

Mã bưu chính 384001 với Tên bưu chính là Leng Su Sìn thuộc bưu cục 384003 tại địa chỉ Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 384001 với Tên bưu chính là Leng Su Sìn thuộc địa bàn phường xã Leng Su Sìn (38400), thuộc Quận Mường Nhé (3840), thuộc Tỉnh / Thành phố Điện Biên (38)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 384001 ( Leng Su Sìn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: