MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 355900 là gì?

Mã bưu chính 355900 với Tên bưu chính là Liên Hòa thuộc bưu cục 355901 tại địa chỉ Thôn §ång Huèng, Xã Liên Hoà quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 355900 với Tên bưu chính là Liên Hòa thuộc địa bàn phường xã Liên Hoà (35590), thuộc Quận Lạc Thuỷ (3558), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 355900 ( Liên Hòa ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: