MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lâm Đồng (67)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 673303 là gì?

Mã bưu chính 673303 với Tên bưu chính là Liên Nghĩa 1 thuộc bưu cục 673328 tại địa chỉ Khu Chợ Liên Nghĩa, Thị Trấn Liên Nghĩa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 673303 với Tên bưu chính là Liên Nghĩa 1 thuộc địa bàn phường xã Liên Nghĩa (67330), thuộc Quận Đức Trọng (6733), thuộc Tỉnh / Thành phố Lâm Đồng (67)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 673303 ( Liên Nghĩa 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: