MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 352020 là gì?

Mã bưu chính 352020 với Tên bưu chính là Liên Sơn thuộc bưu cục 352027 tại địa chỉ Xóm Đồn Vận, Xã Liên Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 352020 với Tên bưu chính là Liên Sơn thuộc địa bàn phường xã Liên Sơn (35202), thuộc Quận Lương Sơn (3517), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 352020 ( Liên Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: