MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 366017 là gì?

Mã bưu chính 366017 với Tên bưu chính là Liệp Tè thuộc bưu cục 366001 tại địa chỉ Bản Co Phường, Xã Liệp Tè quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 366017 với Tên bưu chính là Liệp Tè thuộc địa bàn phường xã Liệp Tè (36600), thuộc Quận Thuận Châu (3657), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 366017 ( Liệp Tè ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: