MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 127816 là gì?

Mã bưu chính 127816 với Tên bưu chính là Lĩnh Nam thuộc bưu cục 127805 tại địa chỉ Sô´8, Đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 127816 với Tên bưu chính là Lĩnh Nam thuộc địa bàn phường xã Lĩnh Nam (12780), thuộc Quận Hoàng Mai (1270), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 127816 ( Lĩnh Nam ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: