MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cà Mau (97)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 972450 là gì?

Mã bưu chính 972450 với Tên bưu chính là LNT Trần Văn Thời thuộc bưu cục 972441 tại địa chỉ Ấp Mũi Tràm A, Xã Khánh Bình Tây Bắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 972450 với Tên bưu chính là LNT Trần Văn Thời thuộc địa bàn phường xã Khánh Bình Tây Bắc (97244), thuộc Quận Trần Văn Thời (9723), thuộc Tỉnh / Thành phố Cà Mau (97)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 972450 ( LNT Trần Văn Thời ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: