MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 246820 là gì?

Mã bưu chính 246820 với Tên bưu chính là Lộc Bình thuộc bưu cục 246801 tại địa chỉ Phố Hòa Bình, Thị Trấn Lộc Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 246820 với Tên bưu chính là Lộc Bình thuộc địa bàn phường xã Lộc Bình (24680), thuộc Quận Lộc Bình (2468), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 246820 ( Lộc Bình ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: