MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thừa Thiên Huế (53)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 536941 là gì?

Mã bưu chính 536941 với Tên bưu chính là Lộc Sơn thuộc bưu cục 536944 tại địa chỉ Thôn Lộc Sơn, Xã Phú Xuân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 536941 với Tên bưu chính là Lộc Sơn thuộc địa bàn phường xã Phú Xuân (53694), thuộc Quận Phú Vang (5367), thuộc Tỉnh / Thành phố Thừa Thiên Huế (53)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 536941 ( Lộc Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: