MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đồng Nai (81)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 812573 là gì?

Mã bưu chính 812573 với Tên bưu chính là Long Bình 3 thuộc bưu cục 812587 tại địa chỉ Sô´D468, Khu phố 4, Phường Long Bình quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 812573 với Tên bưu chính là Long Bình 3 thuộc địa bàn phường xã Long Bình (81257), thuộc Quận Biên Hoà (8110), thuộc Tỉnh / Thành phố Đồng Nai (81)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 812573 ( Long Bình 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: