MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lạng Sơn (24)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 245085 là gì?

Mã bưu chính 245085 với Tên bưu chính là long đống thuộc bưu cục 245070 tại địa chỉ Thôn Long Hưng, Xã Long Đống quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 245085 với Tên bưu chính là long đống thuộc địa bàn phường xã Long Đống (24507), thuộc Quận Bắc Sơn (2450), thuộc Tỉnh / Thành phố Lạng Sơn (24)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 245085 ( long đống ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: