MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 804410 là gì?

Mã bưu chính 804410 với Tên bưu chính là Long Hải thuộc bưu cục 804413 tại địa chỉ Thôn Qúi Hải, Xã Long Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 804410 với Tên bưu chính là Long Hải thuộc địa bàn phường xã Long Hải (80441), thuộc Quận Phú Quý (8044), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 804410 ( Long Hải ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: