MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 794424 là gì?

Mã bưu chính 794424 với Tên bưu chính là Long Liên thuộc bưu cục 794416 tại địa chỉ Sô´163, Đường Mạc Thanh Đạm, Thị Trấn Long Điền quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 794424 với Tên bưu chính là Long Liên thuộc địa bàn phường xã Long Điền (79440), thuộc Quận Long Điền (7944), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 794424 ( Long Liên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: