MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 363030 là gì?

Mã bưu chính 363030 với Tên bưu chính là Lóng Luông thuộc bưu cục 363032 tại địa chỉ Bản Lóng Luông, Xã Lóng Luông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 363030 với Tên bưu chính là Lóng Luông thuộc địa bàn phường xã Lóng Luông (36303), thuộc Quận Mộc Châu (3628), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 363030 ( Lóng Luông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: