MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 758310 là gì?

Mã bưu chính 758310 với Tên bưu chính là Long Thới thuộc bưu cục 758305 tại địa chỉ Ấp 1, Xã Nhơn Đức quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 758310 với Tên bưu chính là Long Thới thuộc địa bàn phường xã Nhơn Đức (75830), thuộc Quận Nhà Bè (7580), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 758310 ( Long Thới ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: