MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 903243 là gì?

Mã bưu chính 903243 với Tên bưu chính là Long Tuyền 1 thuộc bưu cục 903310 tại địa chỉ Tổ 9, Khu vực Bình Dương A, Phường Long Tuyền quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 903243 với Tên bưu chính là Long Tuyền 1 thuộc địa bàn phường xã Long Tuyền (90324), thuộc Quận Bình Thủy (9028), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 903243 ( Long Tuyền 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: