MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 174030 là gì?

Mã bưu chính 174030 với Tên bưu chính là Long Xuyên thuộc bưu cục 174031 tại địa chỉ Thôn Ngư Uyên, Xã Long Xuyên quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 174030 với Tên bưu chính là Long Xuyên thuộc địa bàn phường xã Long Xuyên (17403), thuộc Quận Kinh Môn (1738), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 174030 ( Long Xuyên ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: