MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tuyên Quang (30)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 302130 là gì?

Mã bưu chính 302130 với Tên bưu chính là Lực Hành thuộc bưu cục 302131 tại địa chỉ Thôn Làng Ngoài 1, Xã Lực Hành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 302130 với Tên bưu chính là Lực Hành thuộc địa bàn phường xã Lực Hành (30213), thuộc Quận Yên Sơn (3015), thuộc Tỉnh / Thành phố Tuyên Quang (30)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 302130 ( Lực Hành ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: