MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 932665 là gì?

Mã bưu chính 932665 với Tên bưu chính là Lương Quới 1 thuộc bưu cục 932662 tại địa chỉ Ấp 2, Xã Lương Qưới quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 932665 với Tên bưu chính là Lương Quới 1 thuộc địa bàn phường xã Lương Qưới (93266), thuộc Quận Giồng Trôm (9326), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 932665 ( Lương Quới 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: