MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hậu Giang (91)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 911705 là gì?

Mã bưu chính 911705 với Tên bưu chính là Lương Tâm 1 thuộc bưu cục 911699 tại địa chỉ Ấp 9, Xã Lương Tâm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 911705 với Tên bưu chính là Lương Tâm 1 thuộc địa bàn phường xã Lương Tâm (91169), thuộc Quận Thị xã Long Mỹ (9115), thuộc Tỉnh / Thành phố Hậu Giang (91)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 911705 ( Lương Tâm 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: