MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 802140 là gì?

Mã bưu chính 802140 với Tên bưu chính là Lương Trung thuộc bưu cục 802137 tại địa chỉ Thôn Lương Trung, Xã Lương Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 802140 với Tên bưu chính là Lương Trung thuộc địa bàn phường xã Lương Sơn (80213), thuộc Quận Bắc Bình (8019), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 802140 ( Lương Trung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: