MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Tuyên Quang (30)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 302330 là gì?

Mã bưu chính 302330 với Tên bưu chính là Lưỡng Vượng thuộc bưu cục 301445 tại địa chỉ Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lưỡng Vượng quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 302330 với Tên bưu chính là Lưỡng Vượng thuộc địa bàn phường xã Lưỡng Vượng (30144), thuộc Quận Tuyên Quang (3010), thuộc Tỉnh / Thành phố Tuyên Quang (30)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 302330 ( Lưỡng Vượng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: