MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Ninh (22)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 221240 là gì?

Mã bưu chính 221240 với Tên bưu chính là Lý Thái Tổ thuộc bưu cục 221266 tại địa chỉ Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 221240 với Tên bưu chính là Lý Thái Tổ thuộc địa bàn phường xã Suối Hoa (22124), thuộc Quận Bắc Ninh (2210), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Ninh (22)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 221240 ( Lý Thái Tổ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: