MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đà Nẵng (55)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 555115 là gì?

Mã bưu chính 555115 với Tên bưu chính là Lý Thái Tổ thuộc bưu cục 555158 tại địa chỉ Sô´100, Đường Lý Thái Tổ, Phường Thạc Gián quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 555115 với Tên bưu chính là Lý Thái Tổ thuộc địa bàn phường xã Thạc Gián (55511), thuộc Quận Thanh Khê (5542), thuộc Tỉnh / Thành phố Đà Nẵng (55)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 555115 ( Lý Thái Tổ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: