MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Gia Lai (60)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 601205 là gì?

Mã bưu chính 601205 với Tên bưu chính là Lý Thái Tổ 6 thuộc bưu cục 601197 tại địa chỉ Sô´10, Đường Lý Thái Tổ, Phường Yên Đổ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 601205 với Tên bưu chính là Lý Thái Tổ 6 thuộc địa bàn phường xã Yên Đổ (60118), thuộc Quận Pleiku (6010), thuộc Tỉnh / Thành phố Gia Lai (60)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 601205 ( Lý Thái Tổ 6 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 601205
  • Tên bưu cục: Lý Thái Tổ 6
  • Điện thoại: 888832
  • Phường xã: Yên Đổ (60118)
  • Quận/huyện: Pleiku (6010)
  • Tỉnh/thành phố: Gia Lai (60)
  • Địa chỉ: Sô´10, Đường Lý Thái Tổ, Phường Yên Đổ